«

»

Μάι 30

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Δείτε εδώ το πρόγραμμα πρακτικών δοκιμασιών υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ