«

»

Δεκ 08

Τα Αρχεία διηγούνται ιστορίες και ζωγραφίζουν

2ος Καλλιτεχνικός και Συγγραφικός Διαγωνισμός
«Τα Αρχεία διηγούνται ιστορίες και ζωγραφίζουν»

Σχολικό έτος : 2019 – 2020

Ανακοίνωση και Οργάνωση του Διαγωνισμού:
Τα ΓΑΚ Λάρισας διοργανώνουν μαθητικό διαγωνισμό που απευθύνεται σε μαθητές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα:

«Τα Αρχεία διηγούνται ιστορίες και ζωγραφίζουν»

AFISA

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας  Λάρισας

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://gak.lar.sch.gr και στο έγγραφο Μαθητικός Διαγωνισμός Γενικά Αρχεία Κράτους