«

»

Μαρ 03

Βιωματικό εργαστήριο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ

Με αφορμή τις δράσεις για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας υλοποιήθηκε, την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, στο σχολείο μας βιωματικό εργαστήριο με θέμα την «ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης στους μαθητές και τις μαθήτριες«,  από ειδικούς επιστήμονες του Ο.ΚΑ.ΝΑ Λάρισας. Στο εργαστήριο συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α και Β Λυκείου καθώς και Γ Γυμνασίου. Οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε ομάδες και συνεργάστηκαν με τους ειδικούς στις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Μέσα από τις δραστηριότητες έγινε προσπάθεια να φανεί ότι, η σωστή επικοινωνία, η αποδοχή, ο σεβασμός και η συνεργασία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για  την ομαλή συνύπαρξη και την αντιμετώπιση της βίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον.