↑ Επιστροφή σε Σχολείο

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λειτουργίας

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022-2023