↑ Επιστροφή σε Διδακτικό προσωπικό

Σχολικό έτος 2017-2018

Κουτσιάη Γεωργία
ΠΕ 19
Πληροφορικής
Διευθύντρια
Γκόλτσιου Αικατερίνη
ΠΕ 01
Θεολόγος
 
Καπετάνου Χρυσούλα
ΠΕ 02
Φιλόλογος
 
Μηλιούσης Θωμάς
ΠΕ 02
Φιλόλογος
 
Μπέλτσιου Μαρία
ΠΕ 02
Φιλόλογος
 
Σαπουνά Ιωάννα
ΠΕ 02
Φιλόλογος
 
Καστόρης Ιωάννης
ΠΕ03
Μαθηματικός
 
Μπαζή Παρασκευή
ΠΕ03
Μαθηματικός
 
Βλέτσης Νικόλαος
ΠΕ 04.01
Φυσικός
 
Τσιμπόλης Νικόλαος
ΠΕ 04.01
Φυσικός
 
Μπαλοδήμου Θεανώ
ΠΕ 05
Γαλλικής
 
Δουκάκης Αντώνιος
ΠΕ06
Αγγλικής
 
Γκουντρουμπής Αθανάσιος
ΠΕ 08
Εικαστικών
 
Πλιάτσικας Κωνσταντίνος
ΠΕ 10
Κοινωνιολόγος
 
Τσιλοφύτης Ιωάννης
ΠΕ 10
Κοινωνιολόγος
 
Ζαρκαδή Ελένη
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
 
Κόνιαρη Αικατερίνη
ΠΕ 12
Πολ. Μηχ.
 
Σκυβαλίδας Νικόλαος
ΠΕ 19
Πληροφορικής