Επικοινωνία

             

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ»

           

Διεύθυνση:

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ

Τ.Κ :

40200

Ηλ. Διεύθυνση (email):

mail@gym-tsarits.lar.sch.gr 

gymtsari@sch.gr

Τηλέφωνο – Φαξ:

2493081207

Διευθύντρια:

Κουτσιάη Γεωργία

ΠΕ86 – Πληροφορικής

.

.

.

.