↑ Επιστροφή σε Μαθητές

Η Εφημερίδα μας

Ανοίξτε και διαβάστε την εφημερίδα μας πατώντας πάνω στο όνομά της: e-φηβικά νέα

Η ιδέα να δημιουργηθεί μια μαθητική εφημερίδα ανταποκρίνεται στην ανάγκη μας να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να επικοινωνήσουμε, να συνομιλήσουμε τόσο μεταξύ μας, όσο και με τον έξω κόσμο. Η ηλεκτρονική μορφή της αντανακλά τη σύνδεση μας με την τεχνολογία και την καθημερινή και αδιάλειπτη επαφή μαζί της. Οι προβληματισμοί και οι φρέσκες ιδέες μας είναι άρρηκτα δεμένες με την καθημερινότητά μας.

Με αφετηρία τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα, μπαίνουμε σε ρόλους δημοσιογράφου, ερευνητή, κριτικού, αναλυτή, παίρνουμε συνεντεύξεις,  ξεδιπλώνουμε συναισθήματα, προβληματισμούς, απόψεις και προτάσεις γύρω από τη σχολική ζωή, το πιο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Μέσα από ζωγραφιές και ποιήματα αναδύονται στην επιφάνεια κλίσεις και ταλέντα στις τέχνες και στα γράμματα.

Η εφημερίδα είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, προσφοράς γνώσεων και χρόνου αρκετών μαθητών και μαθητριών.

Κάθε εποχή έχει τις δικές της ανάγκες, η ανάγκη όμως για έκφραση και επικοινωνία είναι διαχρονική.

Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέροντα τα θέματά μας.