Εκδηλώσεις – Δράσεις

Σχ. έτος 2013-2014

Δείτε τις εκδηλώσεις του σχολείου μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014.

Δες τη σελίδα »

Σχ. έτος 2015-2016

Δείτε τις εκδηλώσεις του σχολείου μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016.

Δες τη σελίδα »

Σχ. έτος 2016-2017

Δείτε τις εκδηλώσεις του σχολείου μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017

Δες τη σελίδα »

Σχ. έτος 2017-2018

Δείτε τις εκδηλώσεις του σχολείου μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018

Δες τη σελίδα »

Σχ. έτος 2018-1019

Δείτε τις εκδηλώσεις του σχολείου μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019

Δες τη σελίδα »

Σχ. έτος 2019-2020

Δείτε τις εκδηλώσεις του σχολείου μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020

Δες τη σελίδα »

Σχ. έτος 2020-2021

Δείτε τις εκδηλώσεις του σχολείου μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021

Δες τη σελίδα »

Σχ. έτος 2021-2022

Δείτε τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του σχολείου μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022

Δες τη σελίδα »