Διεύθυνση

 

Διεύθυνση:

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ

Τ.Κ :

40200

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email):

mail@gym-tsarits.lar.sch.gr

Τηλέφωνα:

2493081207 – 2493306043

Fax:

2493081207

Διευθύντρια:

Κουτσιάη Γεωργία

ΠΕ86 – Πληροφορικής

Αναπληρωτής  Διευθυντής:

Βλέτσης Νικόλαος

ΠΕ04.01 – Φυσικός