↑ Επιστροφή σε Διδακτικό προσωπικό

Σχολικό έτος 2019-2020

                                       Σχολικό έτος 2019-2020

Α/Α

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

1

Κουτσιάη Γεωργία

ΠΕ 86

Πληροφορικής

Διευθύντρια

2

Βαρσαμής Γεώργιος

ΠΕ 01

Θεολόγος

ΔΘ

3

Σαπουνά Ιωάννα

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

 4

Καπετάνου Χρυσούλα

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

5

Παρασκευάς Ιωάννης

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

6

Μηλιούσης Θωμάς

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

 7

Νασίκας Απόστολος

ΠΕ 03

Μαθηματικός

ΟΡ

 8

Χατζηκομνίτσα Μαρία

ΠΕ 03

Μαθηματικός

ΔΘ

 9

Βλέτσης Νικόλαος

ΠΕ 04.01

Φυσικός

ΟΡ

10

Καναβούρα Ολυμπία

ΠΕ 04.01

Φυσικός

ΔΘ

11

Κομηνιώτη Αικατερίνη

ΠΕ 04.04

Φυσικός

ΑΝ

12

Δουκάκης Αντώνιος

ΠΕ 06

Αγγλικών

ΟΡ

13

Νταφούλη Ευαγγελία

ΠΕ 05

Γαλλικών

ΑΠ

14

Γκουντρουμπής Αθανάσιος

ΠΕ 08

Καλλιτεχνικών

ΔΘ

15

Αναστασοπούλου Βάγια

ΠΕ 78

Κοινωνιολόγος

ΟΡ

16

Ζαρκαδή Ελένη

ΠΕ 11 κ ΠΕ 79.01

Φυσικής Αγωγής και Μουσικής

ΔΘ

17

Χολέβα Πολυξένη

ΠΕ 80

Οικονομολόγος

ΑΝ

18

Λιγκανάρη Δήμητρα

ΠΕ 86

Πληροφορικής

ΔΘ

19

Σκυβαλίδας Νικόλαος

ΠΕ 86

Πληροφορικής

ΔΘ

20

Κόνιαρη Αικατερίνη

ΠΕ 12.01

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΘ