Σχολείο

Το σχολείο μας λειτουργεί σύμφωνα με το Ωράριο λειτουργίας που είναι δημοσιευμένο στη σελίδα «Ωράριο λειτουργίας» και με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα βρείτε στη σελίδα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λειτουργίας» 

Δείτε τις αντίστοιχες σελίδες.

Εκπαιδευτικό έργο

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)   Συλλογικός Προγραμματισμός για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Δες τη σελίδα »

Ωράριο Λειτουργίας

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Πρωϊνός Κύκλος α/α Ώρα έναρξης Ώρα λήξης Διάρκεια 1η 8:10 8:55 0:45 Διάλειμμα 8:55 9:05 0:10 2η 9:05 9:50 0:45 Διάλειμμα 9:50 10:00 0:10 3η 10:00 10:45 0:45 Διάλειμμα 10:45 10:55 0:10 4η 10:55 11:35 0:40 Διάλειμμα 11:35 11:45 0:10 5η 11:45 12:25 0:40 Διάλειμμα 12:25 12:30 0:05 6η 12:30 13:10 0:40 Διάλειμμα …

Δες τη σελίδα »

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λειτουργίας

Κατεβάστε το ωρολόγιο πρόγραμμα σε μορφή αρχείου excel: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Δες τη σελίδα »