Σχολείο

Το σχολείο μας λειτουργεί σύμφωνα με το Ωράριο λειτουργίας που είναι δημοσιευμένο στη σελίδα «Ωράριο λειτουργίας» και με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα βρείτε στη σελίδα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λειτουργίας» 

Δείτε τις αντίστοιχες σελίδες.

Εκπαιδευτικό έργο

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021) ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 Συλλογικός Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για το Σχολικό Έτος 2021-2022  Ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 Συλλογικός προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για το Σχολικό Έτος 2022-2023 …

Δες τη σελίδα »

Ωράριο Λειτουργίας

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Πρωϊνός Κύκλος α/α Ώρα έναρξης Ώρα λήξης Διάρκεια 1η 8:10 8:55 0:45 Διάλειμμα 8:55 9:05 0:10 2η 9:05 9:50 0:45 Διάλειμμα 9:50 10:00 0:10 3η 10:00 10:45 0:45 Διάλειμμα 10:45 10:55 0:10 4η 10:55 11:35 0:40 Διάλειμμα 11:35 11:45 0:10 5η 11:45 12:25 0:40 Διάλειμμα 12:25 12:30 0:05 6η 12:30 13:10 0:40 Διάλειμμα …

Δες τη σελίδα »

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λειτουργίας

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022-2023

Δες τη σελίδα »