↑ Επιστροφή σε Σχολείο

Ωράριο Λειτουργίας

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πρωϊνός Κύκλος

α/α

Ώρα έναρξης

Ώρα λήξης

Διάρκεια

8:10

8:55

0:45

Διάλειμμα

8:55

9:05

0:10

9:05

9:50

0:45

Διάλειμμα

9:50

10:00

0:10

10:00

10:45

0:45

Διάλειμμα

10:45

10:55

0:10

10:55

11:35

0:40

Διάλειμμα

11:35

11:45

0:10

11:45

12:25

0:40

Διάλειμμα

12:25

12:30

0:05

12:30

13:10

0:40

Διάλειμμα

13:10

13:15

0:05

13:15

13:50

0:35