Διδακτικό προσωπικό

Σχολικό έτος 2021-2022

  Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ 1 Κουτσιάη Γεωργία ΠΕ86 Πληροφορικής Δ/ντρια 2 Βαρσαμής Γεώργιος ΠΕ01 Θεολόγος 3 Καπετάνου Χρυσούλα ΠΕ02 Φιλόλογος 4 Μηλιούσης Θωμάς ΠΕ02 Φιλόλογος 5 Μπαρτσίρη Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος 6 Παρασκευάς Ιωάννης ΠΕ02 Φιλόλογος 7 Σαπουνά Ιωάννα ΠΕ02 Φιλόλογος 8 Γκόγκουρα Αθανασία ΠΕ03 Μαθηματικός 9 Κρίκος Κωνσταντίνος ΠΕ03 Μαθηματικός 10 Λάμπρου Δήμητρα …

Δες τη σελίδα »

Σχολικό έτος 2020-2021

Σχολικό έτος 2020-2021 Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ 1 Κουτσιάη Γεωργία ΠΕ 86 Πληροφορικής Διευθύντρια 2 Βαρσαμής Γεώργιος ΠΕ 01 Θεολόγος ΔΘ 3 Σαπουνά Ιωάννα ΠΕ 02 Φιλόλογος ΟΡ 4 Καπετάνου Χρυσούλα ΠΕ 02 Φιλόλογος ΟΡ 5 Παρασκευάς Ιωάννης ΠΕ 02 Φιλόλογος ΟΡ 6 Μηλιούσης Θωμάς ΠΕ 02 Φιλόλογος ΟΡ 7 Αρσένη Βάγια ΠΕ 02 …

Δες τη σελίδα »

Σχολικό έτος 2019-2020

                                       Σχολικό έτος 2019-2020 Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ 1 Κουτσιάη Γεωργία ΠΕ 86 Πληροφορικής Διευθύντρια 2 Βαρσαμής Γεώργιος ΠΕ 01 Θεολόγος ΔΘ 3 Σαπουνά Ιωάννα ΠΕ 02 Φιλόλογος ΟΡ  4 Καπετάνου Χρυσούλα ΠΕ 02 Φιλόλογος ΟΡ …

Δες τη σελίδα »

Σχολικό έτος 2018-2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019   Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ειδικότητα Θέση Κουτσιάη Γεωργία ΠΕ 86 Πληροφορικής Διευθύντρια Τέα Σοφία ΠΕ 01 Θεολόγος ΔΘ Σαπουνά Ιωάννα ΠΕ 02 Φιλόλογος ΟΡ Καπετάνου Χρυσούλα ΠΕ 02 Φιλόλογος ΟΡ Μπέλτσιου Μαρία ΠΕ 02 Φιλόλογος ΟΡ Μηλιούσης Θωμάς ΠΕ 02 Φιλόλογος ΟΡ Μπαζή Παρασκευή ΠΕ 03 Μαθηματικός ΟΡ …

Δες τη σελίδα »

Σχολικό έτος 2017-2018

Κουτσιάη Γεωργία ΠΕ 19 Πληροφορικής Διευθύντρια Γκόλτσιου Αικατερίνη ΠΕ 01 Θεολόγος   Καπετάνου Χρυσούλα ΠΕ 02 Φιλόλογος   Μηλιούσης Θωμάς ΠΕ 02 Φιλόλογος   Μπέλτσιου Μαρία ΠΕ 02 Φιλόλογος   Σαπουνά Ιωάννα ΠΕ 02 Φιλόλογος   Καστόρης Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός   Μπαζή Παρασκευή ΠΕ03 Μαθηματικός   Βλέτσης Νικόλαος ΠΕ 04.01 Φυσικός   Τσιμπόλης Νικόλαος ΠΕ …

Δες τη σελίδα »