Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΡΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΚΟΓΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(Υ.Σ.Ε.Φ.Ε)

ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  Η/Υ
(Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

ΜΑΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ