Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΖΑΡΚΑΔΗ ΕΛΕΝΗ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(Υ.Σ.Ε.Φ.Ε)

ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  Η/Υ
(Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

ΣΚΥΒΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ