↑ Επιστροφή σε Διδακτικό προσωπικό

Σχολικό έτος 2021-2022

 

Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ
1 Κουτσιάη Γεωργία ΠΕ86 Πληροφορικής Δ/ντρια
2 Βαρσαμής Γεώργιος ΠΕ01 Θεολόγος
3 Καπετάνου Χρυσούλα ΠΕ02 Φιλόλογος
4 Μηλιούσης Θωμάς ΠΕ02 Φιλόλογος
5 Μπαρτσίρη Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος
6 Παρασκευάς Ιωάννης ΠΕ02 Φιλόλογος
7 Σαπουνά Ιωάννα ΠΕ02 Φιλόλογος
8 Γκόγκουρα Αθανασία ΠΕ03 Μαθηματικός
9 Κρίκος Κωνσταντίνος ΠΕ03 Μαθηματικός
10 Λάμπρου Δήμητρα ΠΕ03 Μαθηματικός
11 Βλέτσης Νικόλαος ΠΕ04.01 Φυσικός
12 Μητσιάκου Χριστίνα ΠΕ04.01 Φυσικός
13 Αδαμούλα Βασιλική ΠΕ04.04 Βιολόγος
14 Σιώμου Αγγελική ΠΕ04.04 Βιολόγος
15 Δουκάκης Αντώνιος ΠΕ06 Αγγλικών
16 Γκουντρουμπής Αθανάσιος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
17 Τρικάκης Δημήτριος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
18 Αναστασοπούλου Βάγια ΠΕ78 Κοινωνιολόγος
19 Κόνιαρη Αικατερίνη ΠΕ81 Τεχνολογία
20 Γκονέλα Παρασκευή ΠΕ86 Πληροφορικής