↑ Επιστροφή σε Διδακτικό προσωπικό

Σχολικό έτος 2020-2021

Σχολικό έτος 2020-2021

Α/Α

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

1

Κουτσιάη Γεωργία

ΠΕ 86

Πληροφορικής

Διευθύντρια

2

Βαρσαμής Γεώργιος

ΠΕ 01

Θεολόγος

ΔΘ

3

Σαπουνά Ιωάννα

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

4

Καπετάνου Χρυσούλα

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

5

Παρασκευάς Ιωάννης

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

6

Μηλιούσης Θωμάς

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

7

Αρσένη Βάγια

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΔΘ

8

Γκόγκουρα Αθανασία

ΠΕ 03

Μαθηματικός

ΟΡ

9

Χατζηκομνίτσα Μαρία

ΠΕ 03

Μαθηματικός

ΔΘ

10

Βλέτσης Νικόλαος

ΠΕ 04.01

Φυσικός

ΟΡ

11

Αντωνιάδου Βαρβάρα

ΠΕ 04.04

Βιολόγος

ΟΡ

12

Δουκάκης Αντώνιος

ΠΕ 06

Αγγλικών

ΟΡ

13

Χρήστου Ρακίδα

ΠΕ 05

Γαλλικών

ΔΘ

14

Γκουντρουμπής Αθανάσιος

ΠΕ 08

Καλλιτεχνικών

ΔΘ

15

Αναστασοπούλου Βάγια

ΠΕ 78

Κοινωνιολόγος

ΟΡ

16

Ζαρκαδή Ελένη

ΠΕ 11 κ ΠΕ 79.01

Φυσικής Αγωγής και Μουσικής

ΔΘ

17

Κόνιαρη Αικατερίνη

ΠΕ 12.01

Τεχνολογία

ΔΘ

18

Τσιλιχρήστου Ευανθία

ΠΕ 86

Πληροφορικής

ΑΝ