↑ Επιστροφή σε Ιστορία

Ιστορική Βιβλιοθήκη Οικονομείου Σχολής

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιοθήκης του Κωνσταντίνου Οικονόμου εξ Οικονόμων κληροδοτήθηκε στη Σχολή της Τσαριτσάνης. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη Τσαριτσάνης αποτελεί μια συλλογή 155 εκπαιδευτικών, φιλοσοφικών και εκκλησιαστικών σπάνιων βιβλίων, 31 χειρογράφων και πολλών εγγράφων ποικίλου περιεχομένου (επιστολές, πωλητήρια, βιβλία πράξεων της σχολής, φιρμάνια) που μας δίνουν πληροφορίες για εκπαιδευτικά και μη θέματα της περιοχής. Το αρχείο της βιβλιοθήκης διασώθηκε από το κάψιμο της Σχολής από τους Γερμανούς το 1944 και το 1954 μεταφέρθηκε στον χώρο του γραφείου του Διευθυντή του τότε Γυμνασίου, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Πρόσφατα, έγινε ψηφιοποίηση και τακτοποίηση σε φακέλους, από κλιμάκιο της Μητρόπολης Ελασσόνας. Το σχολείο αποτελεί θεματοφύλακα αυτής της σπουδαίας Βιβλιοθήκης που δείχνει την ιστορική και πνευματική πορεία του μέσα στον χρόνο.