Ιστορία

Χημικη Φιλοσοφία

Ιστορική Βιβλιοθήκη Οικονομείου Σχολής

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιοθήκης του Κωνσταντίνου Οικονόμου εξ Οικονόμων κληροδοτήθηκε στη Σχολή της Τσαριτσάνης. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη Τσαριτσάνης αποτελεί μια συλλογή 155 εκπαιδευτικών, φιλοσοφικών και εκκλησιαστικών σπάνιων βιβλίων, 31 χειρογράφων και πολλών εγγράφων ποικίλου περιεχομένου (επιστολές, πωλητήρια, βιβλία πράξεων της σχολής, φιρμάνια) που μας δίνουν πληροφορίες για εκπαιδευτικά …

Δες τη σελίδα »