«

»

Μάι 21

Οδηγίες και πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ

Η Υγειονομική Εξέταση και οι Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 θα διεξαχθούν από 17 έως 28 Ιουνίου 2024 και ώρες από 7:30 π.μ. έως και 12:00 μ.μ. εκτός από Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα 22 – 23 – 24 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα δείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Διαβάστε το έγγραφο τησ ΔΔΕ Λάρισας και το Πρόγραμμα των εξετάσεων ΕΔΩ