Τηλεδιάσκεψη «Σύνδεση με σύνεση»

Την Παρασκευή 8-01-2016, οι μαθητές της Α” και Β” γυμνασίου παρακολούθησαν τηλεδιάσκεψη που αφορούσε την ορθή, υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν ταυτίζοντας τους εαυτούς τους με τους πρωταγωνιστές των βίντεο κατανοώντας με αυτό τον τρόπο πόσα από τα δικαιώματα που έχουν στο διαδίκτυο καταπατώνατι τόσο από τους ίδιους όσο και από τρίτους.

Κύριος στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν:

    • η κατανόηση από την μεριά των παιδιών της υπεράσπισης των δικαιωμάτων που έχουν στο Διαδίκτυο, αλλά και του σεβασμού των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τα δικαιώματα τους στον εικονικό αλλά και στο φυσικό κόσμο,
    • η ενδυνάμωσή τους να μιλούν χωρίς φόβο εάν πέσουν θύματα οποιασδήποτε μορφής ρητορικής μίσους, διακρίσεων ή εκφοβισμού και να αισθάνονται δυνατά να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις, και
    • η προώθηση της ενεργούς και δημιουργικής συμμετοχής των παιδιών στη διαμόρφωση του Διαδικτύου που βασίζεται στον οφειλόμενο σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής.