↑ Επιστροφή σε Διδακτικό προσωπικό

Σχολικό έτος 2018-2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019

 

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος

Ειδικότητα

Θέση

Κουτσιάη Γεωργία

ΠΕ 86

Πληροφορικής

Διευθύντρια

Τέα Σοφία

ΠΕ 01

Θεολόγος

ΔΘ

Σαπουνά Ιωάννα

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

Καπετάνου Χρυσούλα

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

Μπέλτσιου Μαρία

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

Μηλιούσης Θωμάς

ΠΕ 02

Φιλόλογος

ΟΡ

Μπαζή Παρασκευή

ΠΕ 03

Μαθηματικός

ΟΡ

Γκόγκος Σωκράτης

ΠΕ 03

Μαθηματικός

ΔΘ

Λιάπης Βασίλειος

ΠΕ 03

Μαθηματικός

ΔΘ

Βλέτσης Νικόλαος

ΠΕ 04.01

Φυσικός

ΟΡ

Αμανατίδου Ειρήνη

ΠΕ 04.02

Χημικός

ΔΘ

Κατσάρας Βασίλειος

ΠΕ 04.01

Βιολόγος

ΔΘ

Δουκάκης Αντώνιος

ΠΕ 06

Αγγλικών

ΟΡ

Στεφανίδου- Σταυροπούλου Αθηνά

ΠΕ 05

Γαλλικών

ΑΠ

Γκουντρουμπής Αθανάσιος

ΠΕ 08

Καλλιτεχνικά

ΔΘ

Αναστασοπούλου Βάγια

ΠΕ 78

Κοινωνιολόγος

ΟΡ

Ζαρκαδή Ελένη

ΠΕ 11

Φυσικής Αγωγής

ΔΘ

Παπαρόσιου Ιουλία

ΠΕ 79.01

Μουσικής

ΔΘ

Σκυβαλίδας Νικόλαος

ΠΕ 86

Πληροφορικής

ΔΘ

Κόνιαρη Αικατερίνη

ΠΕ 81

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΘ