«

»

Ιαν 16

Κατάταξη σχολών σε επιστημονικά πεδία

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α?) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α?) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

 

getimage.php

Δείτε στο παρακάτω έγγραφο τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων

Κατάταξη σχολών και συντελεστές