«

»

Νοε 18

Ενισχυτική Διδασκαλία

Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021

Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές/μαθήτριες του Γυμνασίου μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα:

  1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

  2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

  3. Μαθηματικά,

  4. Φυσική,

  5. Χημεία,

  6. Αγγλικά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

Α Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
Μαθηματικά (3 ώρες)
Φυσική (1 ώρα)
Αγγλικά (2 ώρες)
Σύνολο ωρών: 11

Β Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
Μαθηματικά (3 ώρες)
Φυσική (1 ώρα)
Χημεία (1 ώρα)
Αγγλικά (2 ώρες)
Σύνολο ωρών: 12

Γ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
Μαθηματικά (3 ώρες)
Φυσική (1 ώρα)
Χημεία (1 ώρα)
Αγγλικά (2 ώρες)
Σύνολο ωρών: 12

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, για τον/την οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφασή του προτείνει τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική εγκύκλιο εδώ

Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες μαθητών-τριών σε τάξεις του Γυμνασίου να κατεβάσουν την αίτηση-δήλωση μαθημάτων, να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου gymtsari@sch.gr μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020. Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 249308107 τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας 2020-2021  εδώ