«

»

Μάι 12

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος».

Το σχολείο μας την τρέχουσα σχολική χρονιά συμμετείχε στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος». Συντονιστικοί φορείς του δικτύου είναι: η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων), το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Εθνικό Κέντρο  Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ). Σκοπός του Δικτύου είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών όλων των βαθμίδων και η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα.

Στα πλαίσια του δικτύου, 20 συνολικά μαθητές/τριες της Β’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου με την καθοδήγηση της κ. Μάλλιου Βασιλικής καθηγήτριας Πληροφορικής υλοποίησαν δράσεις, με στόχο να συνειδητοποιήσουν την επιρροή και τους πιθανούς κινδύνους που κρύβει η ενασχόληση με τα μέσα όπως τηλεόραση, διαδίκτυο και  κινηματογράφο. Πιο συγκεκριμένα, ασχολήθηκαν με τα θέματα της «Ασφάλειας στο διαδίκτυο» και του «Διαδικτυακού Εκφοβισμού». Δημιούργησαν ψηφιακά κόμικς (που τα ενσωμάτωσαν σε ψηφιακό βιβλίο) και  ψηφιακά πόστερ σχετικά με τα παραπάνω θέματα.

Στο παρακάτω link δείτε τις εργασίες των μαθητών και μαθητριών μας.

https://read.bookcreator.com/hf0DqOPydeOLSEPnNoJfCxoF6xB3/DSdaDPmvR8yaCUjJAzlAkg/72lkKfCtSq-2hgM4px4X-A