«

»

Μάι 10

ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Ε.Π. της Δ.Δ.Ε. Λάρισας «Σπουδές & Επαγγέλματα μετά το Λύκειο»

Τα βίντεο της διημερίδας  Σ.Ε.Π. της Δ.Δ.Ε. Λάρισας «Σπουδές & Επαγγέλματα μετά το Λύκειο» έχουν αναρτηθεί στο YouTube στο κανάλι της ΔΔΕ Λάρισας,   και είναι διαθέσιμα για τους μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν.

Για την προβολή τους θα ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους:

  • 1ο και   4ο  πεδίο

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ  Σ.Ε.Π. της Δ.Δ.Ε. Λάρισας «Σπουδές & Επαγγέλματα μετά το Λύκειο» ΜΕΡΟΣ Α΄

https://www.youtube.com/watch?v=aYWrulg8wDQ

  • 3ο και   2ο  πεδίο

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ  Σ.Ε.Π. της Δ.Δ.Ε. Λάρισας «Σπουδές & Επαγγέλματα μετά το Λύκειο» ΜΕΡΟΣ Β΄

https://www.youtube.com/watch?v=sv5bFrYW4ow