«

»

Μαρ 22

Ειδικά μαθήματα

panelladikes-juniorsclub.gr_Στο παρακάτω ΦΕΚ δημοσιεύθηκε  η  Υπουργική Απόφαση στην οποία ορίζονται οι Σχολές, τα Τμήματα ή οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.

ΦΕΚ 949 τ.Β΄/2018