«

»

Μαρ 27

Πείραμα του Ερατοσθένη

«Το πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2018»:

Εαρινά Επιστημονικά Ανθεστήρια!

Με αξιοσημείωτη επιτυχία και πρωτοφανή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας και της ακτίνας της Γης. Περίπου 850 σχολεία της χώρας μας καθώς και τα ελληνικά σχολεία του Βουκουρεστίου και της Αλεξάνδρειας(!), την ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, φρόντισαν να επαναλάβουν τους συλλογισμούς και τους υπολογισμούς του μεγάλου Πανεπιστήμονα!

Πρόκειται για μια καθιερωμένη πλέον εκπαιδευτική δράση, διαχρονικά διδακτική, που συνδιοργανώνεται από τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Σερρών, Πιερίας, Λακωνίας, Κω και Θεσπρωτίας, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτωνκαι της Πανελλήνιας Ένωσης Υπεύθυνων Ε.Κ.Φ.Ε. (ΠΑΝΕΚΦΕ). Η εκθετική αύξηση των συμμετοχών των ελληνικών σχολείων αποτελεί αδιάσειστο επιχείρημα για την αξία της πειραματικής, βιωματικής και συνεργατικής μάθησης!

 

Το σχολείο μας συμμετείχε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και τα αποτελέσματα του πειράματος μπορείτε να δείτε στο παρακάτω αρχείο

αποτελέσματα

Πείραμα Ερατοσθένη1 2018 Πείραμα Ερατοσθένη2 2018