«

»

Δεκ 18

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα για τους μαθητές του Γυμνασίου

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2022 υλοποιήθηκε περιβαλλοντικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ελασσόνας. Συμμετείχαν οι μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον κ. Σπανό Κωνσταντίνο, Αν/τή Υπεύθυνο ΠΟ του ΚΠΕ Ελασσόνας, για καλές πρακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν από όλους μας στην καθημερινότητά μας και βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για την ανάγκη της ανακύκλωσης πλαστικών, χαρτιού, μεταλλικών αντικειμένων καθώς και για την σωστή διαχείριση της χρήσης ενέργειας και ξεκίνησαν σε συνεργασία με το ΚΠΕ ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών ανά τάξη που θα ολοκληρωθεί τέλος Μαϊου 2022.