«

»

Οκτ 07

Τρόπος εξέτασης Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων-Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων 2023

Διαβιβάστηκαν στα Λύκεια της χώρας οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023:

α) Η με αριθμ. Φ.251/119188/Α5 (Β’ 5136) Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής.

β) Η με αριθμ. Φ253.2/ 109189/Α5 με θέμα:

Α. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, έτους 2023.

Β. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας, έτους 2023

Γ. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων, έτους 2023, για εισαγωγή υποψηφίων σε Σμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους.

Δ. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2023.