Κατάλογος εκπαιδευτικής νομοθεσίας κατά ενότητες

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

 1. ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ
 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
 3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ_ HATTA
 5. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΕΚ 2769/2011
 6.  ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
 7.  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΡΟΜΕΣ
 8. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2010 2011
 9. ΦΕΚ 1615/2010 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 11. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΩΝ (ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ) ΕΚΔΡΟΜΩΝ
 12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 13. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10. ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

11. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

12. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ

13. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 1. 14.  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

16. ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

 

 1.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 2.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΕΩΝ (ΣΣΝ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 5. ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
 6.   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
 7. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ
 8. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 9.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 10. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ)
 11. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 12. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 13.   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 14. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 15. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΦΕ)- ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
 16. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΔ.47/2006
 17. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 18. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 19. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου ΔΟΕ)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

 

 1. ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
 3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΑΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 4. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΔΥ) ΜΑΘΗΤΩΝ ΦΕΚ 859/2005
 5.  ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΕΚ 587/2006
 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΠΕΗΥ (Συμπληρωμένο με διευκρινήσεις)
 8. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (αρ.14 Ν2672/98)
 9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 10.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥΣ Ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΙΣ
 11. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.1566/85
 12.  ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 13. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «SURVEY»
 14. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
 15.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 170/1997)
 16.  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 17. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 18.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΥΣΕΦΕ)
 19.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 20.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΠΕ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΠΕΗΥ
 22.  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 23.  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ «SURVEY» 2013-2013
 24.  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 25.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ VBI
 26. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ” ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 27.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΦΕΚ 171/2012
 28.  ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΕΚ 22/1981
 29.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 30.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 31. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
 32. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 33. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ν.3731/2008
 34.  ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) – ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
 35.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΕΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
 36.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 37.  ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ – ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
 38.  ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ (Οδηγία 1/2011 ΑΠΔ – ΦΕΚ 548/2011)
 39.  ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ)

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΦΕΚ

 

 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΦΕΚ
 2. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΕΚ 1296/2012 (Τροποποίηση ΦΕΚ 1497/2005)
 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/2012)
 4. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233/2011)
 5.  ΦΕΚ 23/1979 (ΠΔ 104/79) ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΕΣ
 6. ΦΕΚ 1168/2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Α” τάξης Γενικού Λυκείου
 7. ΦΕΚ 1096/2011 Στελέχωση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ζώνες εκπαιδευτικής δραστηριότητας (ΖΕΠ)
 8.  ΦΕΚ 1012/2011 Λειτουργία Μουσικών Σχολείων (τροποποίηση ΦΕΚ 658/1998)
 9.  ΦΕΚ 118/2011 Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικης, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Ν.3966/2011)
 10. ΦΕΚ 1213/2011 Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Α Λυκείου, Ωρολόγιο προγραμμα μαθημάτων Α” Λυκείου
 11. ΦΕΚ 107/2011 Τροποποίηση του Π.Δ.60/2006 περί συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις (Π.Δ.41/2011)
 12.  ΦΕΚ 780/2011 Καθορισμός αποζημίωσης απασχολούμενων εκπαιδευτικών στις πανελλαδικές
 13.  ΦΕΚ 622/2011 Αρμοδιότητες Διευθυντών και Υποδιευθυντών Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
 14.  ΦΕΚ 582/2011 Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων
 15. ΦΕΚ 843/2011 Αναθέσεις μαθημάτων κλάδων Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας (ΠΕ34 – ΠΕ40)
 16.  ΦΕΚ 472/2011 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ)
 17. ΦΕΚ 434/2011 Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας με ΟΚΑΝΑ για προγράμματα αγωγής υγείας
 18.  ΦΕΚ 318/2011 Καθορισμός λειτουργίας σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών
 19. ΦΕΚ 2142/2010 Ρυθμίσεις ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ΖΕΠ), τάξεων υποδοχής ΖΕΠ και ενισχυτικών φροντιστηριακών τμημάτων ΖΕΠ
 20.  ΦΕΚ 1003/2008 Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων
 21.  ΦΕΚ 48/2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 22.  ΦΕΚ 1085/2010 Καθορισμός τρόπου τήρησης πρακτικών συνεντεύξεων υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης
 23.  ΦΕΚ 94/1997 (ΠΔ 100/97) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (τροποποίηση ΠΔ 50/96 – ΦΕΚ 45/1996)
 24. ΦΕΚ 45/1996 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (ΠΔ 50/96)
 25. ΦΕΚ 1180/2010 Τροποποίηση του ΦΕΚ 1340/2002 Περί αρμοδιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης
 26.  ΦΕΚ 272/2007 Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ειδικών κατηγοριών
 27.  ΦΕΚ 242/2004 Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων
 28.  ΦΕΚ 1183/2006 Υγειονομική διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημόσίων και ιδιωτικών σχολείων
 29. ΦΕΚ 2544/2009 Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 30. ΦΕΚ 1/2010 Καθορισμός αρμοδιοτήτων υφυπουργών Υπουργείου Παιδείας
 31. ΦΕΚ 159/2008 Θέματα προσωπικού υπουργείου εθνικής παιδείας και άλλες διατάξεις (Ν.3687/2008)
 32.  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 1497/2005)
 33. ΦΕΚ 658/1998 Λειτουργία Μουσικών Σχολείων
 34.  ΦΕΚ 1369/2007 Αποζημίωση εκπαιδευτικών λόγω μη χρήσης θερινών διακοπών και απασχόλησης το Σάββατο
 35. ΦΕΚ 1340/2002 Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προϊσταμένων, διευθυντών, συμβούλων, συλλόγου διδασκόντων
 36. ΦΕΚ 1984/2008 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
 37. ΦΕΚ 161/1998 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων (ΠΔ 200/98)
 38. ΦΕΚ 161/1998 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών σχολείων (ΠΔ 201/98)
 39.  ΦΕΚ 96/1995 Οργάνωση και λειτουργία πειραματικών σχολείων
 40. ΦΕΚ 199/2008 Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν.3699/2008)
 41.  ΦΕΚ 144/1982 Επιστημονική – Παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση (Ν.1304/1982)
 42. ΦΕΚ 1789/1999 Ίδρυση και λειτουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων
 43. ΦΕΚ 1488/2006 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 1. ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Καλοκαιρινή περιόδος)
 2.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
 3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΕΠ
 5. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
 6. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
 8. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ – ΙΔΡΥΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2011-2012
 9. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
 10.  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙOΥ ΕΓΓΡΑΦOΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ
 11. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Ν.3896/2010 ΦΕΚ 207/2010)
 12.  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
 13. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ (ΦΕΚ 15/1996)
 14. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 15. ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
 16. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 17.  ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 19. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 20. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ)
 21. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΔΒΜΘ)
 22.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΦΕΚ.112/2010)
 23. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
 24. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΕΠ (ΦΕΚ 2884/2011)